Vernieuwde EU-exportregels voor dual-use-goederen

Vanaf september 2021 is de vernieuwde EU-verordening voor de export van dual-use-goederen van kracht. Dual-use-goederen zijn producten, diensten en technologieën die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Onder de EU-verordening valt nu bijvoorbeeld ook zogeheten cybersurveillance-technologie.

Hieronder leest u waar u als exporteur van dual-use-goederen rekening mee moet houden. Lees ook de veelgestelde vragen over de herziening EU dual-use-verordening.

Wat zijn dual-use-goederen?

Dual-use-goederen hebben doorgaans een onschuldige, civiele toepassing. Maar in de verkeerde handen kunnen ze worden gebruikt om bijvoorbeeld massavernietigingswapens, ballistische raketten of conventionele militaire goederen te maken.

Om misbruik tegen te gaan, zijn dual-use goederen onderworpen aan strenge exportregels. Zo geldt binnen de EU een vergunningplicht voor de uitvoer van deze strategische goederen en diensten. Is het risico op misbruik te groot, dan wordt de vergunningaanvraag afgewezen. De afspraken hierover zijn in de EU geregeld in wetgeving, de EU Dual-Use-verordening.

Veranderingen op een rij

De vernieuwde exportregels brengen de bestaande EU-verordening uit 2009 in lijn met de nieuwste ontwikkelingen. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

Cybersurveillance-technologie
Cybersurveillance-technologie is voor het eerst expliciet genoemd in de exportregels. Denk aan technologie die gezichtsherkenning mogelijk maakt. De EU-verordening biedt overheden de mogelijkheid om op deze technologie exportcontroles uit te voeren. Bijvoorbeeld als het risico bestaat dat handelspartners de technologie gebruiken om mensenrechten te schenden.

Nieuwe vergunningseisen
Om bepaalde uitvoervergunningen te krijgen, zijn bedrijven verplicht om een eindgebruikersverklaring te leveren. Ook moeten zij verplicht een intern compliance-programma (ICP) uitvoeren. Dit brengt de Nederlandse regels in lijn met de rest van de EU.

Transacties met minder risico eenvoudiger
Voor bedrijven wordt het makkelijker om transacties te doen die weinig risico opleveren. Bedrijven kunnen hiervoor gebruik maken van twee nieuwe uniale algemene uitvoervergunningen (UAV):

  • EU007: voor bedrijfsinterne export van programmatuur en technologie
  • EU008: voor de export van bepaalde cryptogoederen

Ook krijgen EU-lidstaten de mogelijkheid om de looptijd van bepaalde vergunningen te verlengen. Dan hoeven exporteurs minder snel een nieuwe vergunning aan te vragen.

Technische bijstand
Technische bijstand wordt expliciet omschreven in de hoofdtekst van de verordening en krijgt zijn eigen artikel.

In september 2021 officieel van kracht

Op 10 mei 2021 gingen de Europese regeringsleiders formeel akkoord met de nieuwe EU dual-use -verordening. Op 9 september treedt de verordening officieel in werking; dat is 90 dagen na plaatsing van de tekst in het EU-Publicatieblad. Een EU-verordening heeft directe juridische werking voor alle EU-burgers en lidstaten.

Vragen over vergunningaanvragen en indelingsverzoeken

Staat uw vraag en antwoord niet bij de veelgestelde vragen? Neem dan voor uw vraag contact op met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU), Postbus 3070, 6401 DN Heerlen. Telefoon: 088 - 151 21 22, e-mail: cdiu@douane.nl