Verkenning sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz

Dit rapport gaat over de mogelijkheden om sectoroverstijgende zorg te kunnen bekostigen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) of bij een combinatie van Zvw en Wlz-zorg. 

Verkenning sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz (PDF | 19 pagina's | 7,4 MB)