Beslisnota bij Kamerbrief versnelling aanpak Wob-verzoeken corona

Beslisnota bij de Kamerbrief over uitspraken van de rechter over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de coronacrisis en de extra maatregelen om de afhandeling van Wob-verzoeken verder te versnellen. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief versnelling aanpak Wob-verzoeken corona (PDF | 3 pagina's | 833 kB)