Passende inhaalzorg (Inzicht, data en monitoring)

Eind mei 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het kader ‘passende inhaalzorg medisch specialistische zorg (msz)’ vastgesteld, die opgesteld is in samenwerking met
alle betrokken branche organisaties. De kern van het ‘kader passende inhaalzorg’ is dat patiënten zo snel mogelijk de passende zorg gaan krijgen die is uitgesteld door de COVID-pandemie. 

Passende inhaalzorg (Inzicht, data en monitoring) (PDF | 6 pagina's | 515 kB)