Derdenverklaring NOW3 en NOW4

Op deze pagina vindt u de 'Derdenverklaring met bijlage' voor de vaststelling van de NOW3 (alle drie de aanvraagperiodes) en Now4.

Let op: er is wel altijd een afzonderlijke verklaring per periode nodig.

Bekijk of u een derdenverklaring nodig heeft voor uw vaststelling.

Derdenverklaring NOW3 en NOW4 (PDF | 10 pagina's | 378 kB)