Aandachtspunten bij de klimaat- en energiemaatregelen uit de Miljoenennota 2022

Dit document is een notitie van het PBL bij de Klimaat- en Energieverkenning 2021.

Aandachtspunten bij de klimaat- en energiemaatregelen uit de Miljoenennota 2022 (PDF | 30 pagina's | 319 kB)