Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota n.a.v. verslag wijziging Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota n.a.v. verslag wijziging Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (PDF | 3 pagina's | 1,8 mB)