Beslisnota besluitvorming na 127e OMT advies over coronatoegangsbewijs

Beslisnota over verlenging van de geldigheidsduur van een herstelbewijs en het niet inzetten van serologische testen voor het coronatoegangsbewijs. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota besluitvorming na 127e OMT advies over coronatoegangsbewijs (PDF | 6 pagina's | 3,5 MB)