Openbaargemaakte documenten (deel 2) beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek verrekening inkomsten met uitkering op grond van Algemeen inkomensbesluit socialeverzekeringswetten

Openbaargemaakte documenten (deel 2) bij de beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een Wob-verzoek over verrekening inkomsten met uitkering op grond van Algemeen inkomensbesluit socialeverzekeringswetten. 

Openbaargemaakte documenten (deel 2) beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek verrekening inkomsten met uitkering op grond van Algemeen inkomensbesluit socialeverzekeringswetten (PDF | 6 pagina's | 1000 kB)