CDM-advies ‘Kwalitatieve beoordeling voorgestelde wijzigingen in het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn’

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet een kwalitatieve beoordeling gegeven van de voorgestelde wijzigingen in het concept 7 actieprogramma Nitraatrichtlijn.

CDM-advies ‘Kwalitatieve beoordeling voorgestelde wijzigingen in het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn’ (PDF | 26 pagina's | 1,3 MB)