COVID-19 risico voor evenementen. Addendum

Met het risicotaxatiemodel van TUDelft kan op basis van het aantal besmette mensen in de maatschappij bepaald worden hoeveel besmettingen op een evenement plaatsvinden, inclusief het effect van maatregelen. Dit addendum gaat in op de invloed van de opkomst van de deltavariant, ervaringen met testen, en vaccinaties op de uitkomsten van het risicotaxatiemodel.

COVID-19 risico voor evenementen. Addendum (PDF | 7 pagina's | 1,3 MB)