Handreiking e-facturatie voor gemeenten

Handreiking om gemeenten te ondersteunen bij het organiseren van het aansluiten van hun leveranciers op hun e-facturatie omgeving om hiermee de adoptiegraad te verhogen.

Handreiking e-facturatie voor gemeenten (PDF | 64 pagina's | 731 kB)

Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is naar voren gekomen dat de adoptiegraad van e-facturatie binnen de Nederlandse gemeenten zeer divers is. Een aantal gemeenten heeft de afgelopen jaren 75-80% van alle inkomende facturen de  adoptiegraad bereikt. Maar van een groot aantal gemeenten is de adoptie van e-facturatie blijven steken.