Handreiking e-facturatie voor gemeenten

Deze handreiking helpt gemeenten die hun leveranciers willen laten overstappen op e-factureren. Een belangrijk onderdeel van de handreiking is het e-facturatiekompas, dat snel inzicht geeft in het huidige e-facturatieproces van een gemeente en mogelijke vervolgstappen.

De handreiking bestaat uit 3 delen, die los van elkaar gelezen kunnen worden. Deel I (toelichting) en deel II (theoretisch kader) zijn met name bedoeld voor gemeentelijke beleidsmakers en leidinggevenden van de afdelingen inkoop, IT en financiën. Deel III bestaat uit het e-facturatiekompas en is vooral bestemd voor medewerkers inkoop, IT en financiën die een gemeentelijke implementatiestrategie voor e-factureren ontwikkelen.