Ketenbrede paraatheid ter voorkoming fase 3

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben de paraatheid van de regionale plannen onderzocht aan de hand van zes thema’s: governance, financieel en juridisch, communicatie, coördinatie, personeel en continuïteit. Daarnaast is de aanwezigheid en uitwerking van vier specifieke initiatieven in de regionale plannen onderzocht: inzet van thuiszorghotels, regionale inzet wijkverpleging, thuismonitoring klinische patiënten en grootschalig inzetten van buddies.

Ketenbrede paraatheid ter voorkoming fase 3 (PDF | 29 pagina's | 845 kB)