Bevindingen onderzoek paraatheid ROAZ-regio’s bij verder oplopende druk op zorg door omikronvariant

Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit en van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de bevindingen uit het aanvullende onderzoek naar de paraatheid van de tien ROAZ-regio’s bij mogelijk verder oplopende druk op de zorg als gevolg van de omikronvariant.

Bevindingen onderzoek paraatheid ROAZ-regio’s bij verder oplopende druk op zorg door omikronvariant (PDF | 4 pagina's | 192 kB)

ROAZ = Regionaal Overleg Acute Zorgketen