Beslisnota Verlenging opdracht SON voor overbruggingsperlode en overdrachttaken aan Dienst Testen per 1 september

Beslisnota bij Kamerbrief met stand van zaken COVID-19 (februari 2022).

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Verlenging opdracht SON voor overbruggingsperlode en overdrachttaken aan Dienst Testen per 1 september (PDF | 73 pagina's | 2,6 MB)