Beslisnota bij Kamerbrief uitgangspunten toekomstbestendige acute zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitgangspunten toekomstbestendige acute zorg (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)