Invoergegevens luchtkwaliteit 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt jaarlijks gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Dit komt voort uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl). Het zijn de ruwe gegevens die bedoeld zijn voor gebruik in rekenmodellen.