Beslisnota bij Kamerbrief voorhangprocedure ontwerpbesluit tot wijziging van Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhangprocedure ontwerpbesluit tot wijziging van Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Beslisnota bij Kamerbrief voorhangprocedure ontwerpbesluit tot wijziging van Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)