Beslisnota bij Kamerbrief modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (PDF | 12 pagina's | 2,1 MB)