Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding leidraad verantwoord wisselen van medicijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding leidraad verantwoord wisselen van medicijn (PDF | 2 pagina's | 519 kB)