Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsinzet medicinale cannabis

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsinzet medicinale cannabis (PDF | 3 pagina's | 844 kB)