Antwoorden op Kamervragen over rapport ARK Jaarverslag 2021 VWS

Antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer over het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over het Jaarverslag van het ministerie van VWS over 2021. De antwoorden zijn gegeven door de ministers Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS). 

Antwoorden op Kamervragen over rapport ARK Jaarverslag 2021 VWS (PDF | 12 pagina's | 202 kB)