Beslisnota bij Kamerbrief mitigerende maatregelen onderkant geneesmiddelenmarkt Wgp en GVS

Beslisnota bij Kamerbrief over mitigerende maatregelen onderkant geneesmiddelenmarkt Wgp en GVS. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief mitigerende maatregelen onderkant geneesmiddelenmarkt Wgp en GVS (PDF | 11 pagina's | 1,9 MB)