Beslisnota bij Kamerbrief diverse onderwerpen Wet langdurige zorg (Wlz)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief diverse onderwerpen Wet langdurige zorg (Wlz) (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)