Kamerbrief diverse onderwerpen Wet langdurige zorg (Wlz)

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de plannen voor de middelen voor de palliatieve zorg en de geestelijke verzorging thuis die in het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld. Ook gaat de minister in op de persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgende experimenten en de verlenging van de overgangsperiode voor ggz-behandeling voor Wlz-cliënten met een psychische stoornis.

Kamerbrief diverse onderwerpen Wet langdurige zorg (Wlz) (PDF | 14 pagina's | 826 kB)