Toelichting op beleidskeuzes coalitieakkoordmiddelen palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis

Onderbouwing van de doeltreffendheid, doelmatigheid en evaluatie van de plannen voor de middelen voor de palliatieve zorg en de geestelijke verzorging thuis die in het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld.

Toelichting op beleidskeuzes coalitieakkoordmiddelen palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis (PDF | 4 pagina's | 200 kB)