Beslisnota bij Kamerbrief stimuleren van bewegen in het dagelijks leven

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stimuleren van bewegen in het dagelijks leven (PDF | 2 pagina's | 410 kB)