Documenten 181b-286 bij besluit Rijkswaterstaat Wob-verzoek gestorte grond project Alliantie Markermeerdijken

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over het storten van grond in het project Alliantie Markermeerdijken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Openbaar gemaakt document 181b (PDF | 441 pagina's | 27,1 MB)

Openbaar gemaakte documenten 182-270 (PDF | 304 pagina's | 14,4 MB)

Openbaar gemaakte documenten 271-286 (PDF | 306 pagina's | 23,9 MB)