Besluit Rijkswaterstaat Wob-verzoek gestorte grond project Alliantie Markermeerdijken

Besluit van Rijkswaterstaat op een verzoek om informatie over het storten van grond in het project Alliantie Markermeerdijken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Rijkswaterstaat Wob-verzoek gestorte grond project Alliantie Markermeerdijken (PDF | 11 pagina's | 178 kB)