Documenten 288a-477 bij besluit Rijkswaterstaat Wob-verzoek gestorte grond project Alliantie Markermeerdijken

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over het storten van grond in het project Alliantie Markermeerdijken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Openbaar gemaakt document 288a (PDF | 282 pagina's | 16,4 MB)

Openbaar gemaakt document 288b (PDF | 282 pagina's | 22,4 MB)

Openbaar gemaakte documenten 289-299 (PDF | 43 pagina's | 1,6 MB)

Openbaar gemaakte documenten 300-477 (PDF | 690 pagina's | 28,5 MB)