Beslisnota bij Aanpak niet-integere zorgaanbieders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanpak niet-integere zorgaanbieders (PDF | 3 pagina's | 962 kB)