Beslisnota bij Kamerbrief sportbeleid 2022 en verder

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief sportbeleid 2022 en verder (PDF | 3 pagina's | 506 kB)