Beslisnota bij Kamerbrief over Regiobeelden en- plannen - plan van aanpak en recente onderzoeken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Beslisnota bij Kamerbrief over Regiobeelden en- plannen - plan van aanpak en recente onderzoeken (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)