Vragen en antwoorden opvang Oekraïners en asielzoekers

Veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense en reguliere vluchtelingen.

Wat is het verschil tussen vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers?

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben daarom op een andere basis, en meer uitgebreide rechten op bescherming in Nederland dan asielzoekers. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen zich vrij vestigen in Nederland en hebben recht op opvang, leefgeld, onderwijs en zorg. Ook mogen zij arbeid in loondienst verrichten in Nederland zonder werkvergunning. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven niet eerst naar Ter Apel om zich aan te melden. 

Bij asielzoekers moet nog worden vastgesteld of zij recht hebben op asiel (bescherming) in Nederland. Dit gebeurt in Ter Apel. Totdat dit is vastgesteld hebben zij wel recht op onder andere opvang en medische zorg, maar mogen zij niet werken. Bekijk voor meer informatie de vragen en antwoorden over Asielbeleid

Waarom worden de opvangplekken die nog vrij zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne nu mogelijk ook gebruikt voor asielzoekers?

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft gemeenten gevraagd om indien mogelijk een deel van de gemeentelijke opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers. Deze opvang is op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid bij gemeenten. Want ook de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne staat onder druk. Zo balanceert de bezettingsgraad sinds eind juli tussen de 93% en 95%. Het gaat daarom alleen om gemeenten die opvangcapaciteit/ruimte over hebben in de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze maatregel wordt genomen om de druk op de reguliere asielketen (tijdelijk) te verlichten en te voorkomen dat mensen op straat slapen.

Hoelang blijven vluchtelingen uit Oekraïne?

De bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne onder de RTB eindigt in maart 2023 maar kan twee keer met maximaal een jaar worden verlengd. Dit is een besluit op Europees niveau. Nederland volgt dit besluit. Als de vluchtelingen uit Oekraïne niet langer onder de RTB vallen, zullen zij terug moeten naar het land van herkomst of asiel moeten aanvragen in Nederland. 

Hoelang blijven asielzoekers?

Dat hangt af van de situatie van de individuele asielzoeker. Lees meer informatie hoe lang asielzoekers blijven in Nederland