Van Boer-tot-Bord strategie (F2F) indicatoren in Nederland

De van Boer-tot-Bord strategie is een initiatief van de Europese Commissie vanuit de Europese Green Deal. Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen heeft de van Boer-tot-Bord strategie twee reductiedoelen opgenomen waarvoor indicatoren zijn vastgesteld. Deze indicatoren geven een gewogen trend weer van de verkochte hoeveelheid van verschillende categorieën van chemische werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. Het ministerie van LNV berekent en publiceert de trends voor Nederland in de onderstaande publicatie.

Om de gewogen trend te kunnen berekenen, zijn de werkzame stoffen op basis van het risicoprofiel ingedeeld in vier groepen en zeven categorieën (A-G). De indeling is als volgt:

Groep 1: Laag-risicostoffen verdeeld over stoffen op basis van micro-organismen (A) en chemische stoffen (B).

Groep 2: Stoffen op basis van micro-organismen (C) en chemische stoffen (D).

Groep 3: Stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen. Er wordt onderscheidt gemaakt over stoffen die niet geclassificeerd zijn als carcinogeen, reprotoxisch of hormoonverstorend (E) en stoffen die wel geclassificeerd zijn als carcinogeen, reprotoxisch of hormoonverstorend (F).

Groep 4: Stoffen die nog niet of niet (meer) zijn goedgekeurd (G).

De wegingsfactor voor groep 1,2,3 en 4 is respectievelijk 1, 8, 16 en 64.

F2F 1 wordt berekend op basis van de verkochte hoeveelheid van de werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen die per jaar verkocht worden in Nederland met uitzondering van stoffen op basis van micro-organismen (categorie A en C). F2F 2 wordt berekend op basis van de verkochte hoeveelheid van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen die per jaar in Nederland verkocht worden, voor die middelen die in aanmerking komen voor vervanging (categorie E en F).