Beslisnota 1 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 1 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 9 pagina's | 3 MB)