Beslisnota 3 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 3 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 11 pagina's | 3,3 MB)