Beslisnota 4 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 4 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 7 pagina's | 1,9 MB)