Beslisnota 6 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 6 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)