Onderzoeksplan Belastingdienst Verstrekking van gegevens met derden

Dit plan beschrijft hoe de Belastingdienst aanvullend onderzoek gaat doen naar het mogelijk delen van gegevens van burgers uit de Fraude Signalering Voorziening (FSV) met andere organisaties.

Onderzoeksplan Belastingdienst Verstrekking van gegevens met derden (PDF | 13 pagina's | 3,9 MB)