Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsbesluit PALLAS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief kabinetsbesluit PALLAS (PDF | 5 pagina's | 1,8 MB)