Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (PDF | 6 pagina's | 2,1 MB)