Beslisnota bij Kamerbrief visie volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief visie volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland (PDF | 3 pagina's | 150 kB)