Beslisnota bij Kamervragen over de aangenomen motie inzake Long COVID

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over de aangenomen motie inzake Long COVID (PDF | 3 pagina's | 1 MB)