Onderbouwing en evaluatie kabinetsbesluit PALLAS

Toelichting op doelstellingen, doeltreffendheid, doelmatigheid, ingezette beleidsinstrumenten en financiële gevolgen van het kabinetsbesluit over PALLAS.

Onderbouwing en evaluatie kabinetsbesluit PALLAS (PDF | 2 pagina's | 46 kB)