Statusoverzicht Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor MKB-toets – september 2022

Dit statusoverzicht is als factsheet vormgegeven. De inhoud van dit statusoverzicht, en de lijst met nog openstaande vragen, opmerkingen en nog te realiseren zaken die in dit statusoverzicht zijn samengevat, zijn besproken met de vertegenwoordigers van de branches die zijn betrokken bij de MKB-toetsperiode.

Statusoverzicht Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor MKB-toets – september 2022 (PDF | 11 pagina's | 584 kB)