Bijstandsverdeelmodel 2023: technisch achtergronddocument schattingsfase

Deze notitie beschrijft de schattingsfase en de uitkomsten van onderzoek naar gevolgen van een mogelijke aanpassing van de regiokenmerken voor de verklaringskracht van het verdeelmodel en de stabiliteit van de bijstandsbudgetten.

Bijstandsverdeelmodel 2023: technisch achtergronddocument schattingsfase (PDF | 61 pagina's | 4,4 MB)