Verbetering Regiokenmerken Bijstandsverdeelmodel

Dit rapport stelt verbetermogelijkheden voor 4 regiokenmerken in het bijstandsverdeelmodel voor en toetst deze op actualiteit, complexiteit en stabiliteit. Het gaat om de kenmerken beschikbaarheid van werk, beschikbaarheid van laaggeschoold werk, werken onder niveau en buurt waar werken niet de norm is.

Verbetering Regiokenmerken Bijstandsverdeelmodel (PDF | 44 pagina's | 3,4 MB)