Internationale Klimaatstrategie

Het kabinet heeft een rijksbrede Internationale Klimaatstrategie vastgesteld op initiatief van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Jetten voor Klimaat en Energie.

Internationale Klimaatstrategie (PDF | 13 pagina's | 2,0 MB)