Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie 2023-2030: Samen zorgen voor gezondheid wereldwijd

Het kabinet heeft een kabinetsbrede mondiale gezondheidsstrategie vastgesteld op voorstel van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.